×

Vårt verdigrunnlag

Vårt visjon er gode opplevelser i hverdagen.

For å oppnå gode opplevelser i hverdagen og for å være en så god barnehage som vi til enhver tid ønsker å være for våre brukere jobber vi for at…

Barna i Løkka barnehage skal oppleve:

  • Gode hverdager i et godt og stabilt miljø.
  • At de blir sett og hørt ut fra eget ståsted.
  • Humørfylte, engasjerte og faglige voksne som er tilstede for barna
  • At det blir tilrettelagt for gode opplevelser og lek ute og inne.

Foreldre til barn i Løkka barnehage skal oppleve:

  • Å bli sett og hørt og at deres synspunkter blir tatt på alvor.
  • Få oppleve at barnet blir sett og ivaretatt.
  • At barnehagens personale er samarbeidsvillige.
  • At de møter ett hyggelig, blidt og humørfylt miljø.