×

Ledige stillinger oktober 2017

Tilkallingsvikar(er)

Fakta om stillingen 
Løkka barnehage Sandefjord AS trenger engasjerte, lekende og tilstedeværende tilkallingsvikar(er). Vi har behov for personer som er fleksible og kan stille på kort varsel for å dekke barnehagens vikarbehov. Behovet vil variere mellom tilkallingsvikar fra dag til dag, og kortere eller lengre perioder i deltidsvikariat.  

Krav til kvalifikasjoner 
Vi ønsker deg som har/er: 
- Nysgjerrig, leken og engasjert i samvær med barn. 
- En tydelig og omsorgsfull person, som kan være med på å bidra til gode opplevelser i hverdagen for barna i Løkka barnehage. 
- Lyst, Kraft og Mot til å arbeide med barn.
- Tar initiativ
- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- Fleksibel og løsningsorientert
-  Gode muntlige norskkunnskaper

Personlig egenskaper 
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Søkere vil bli vurdert etter egnethet og barnehagens behov. 
Aktuelle søkere vil bli tilkalt.

Ved tiltredelse må gyldig politiattest iht. barnehageloven fremlegges. 

Spørsmål kan rettes til daglig leder Eileen Rove
epost: post@lokkabarnehage.no
telefon: 33 44 84 40
CV kan sendes barnehagen per epost. 
Ansettelse vil skje fortløpende.